درباره ملایر

ملایر قطب توليد کشمش کشور است که با تولید سالانه 75 هزار تن حدود 30% کشمش توليدی کشور را تولید می کند و در جایگاه دوم در کشور قرار دارد که از این مقدار 40 هزار تن به بیش از 20 کشور جهان صادر میشود. بیش از 30 رقم انگور در ملایر کشت می شود که حدود 75% آنرا بی دانه سفید ، 10% بی دانه قرمز ، 10% انگور عسگری و 5% مابقی شامل ارقام دیگر انگور می باشد. حدود 70% کشمش به روش تیزابی ، 25% به روش آفتابی و 5% به روش کالیفرنیایی و سایه خشک تولید می شود. کشمش صادراتی عمدتاٌ از نوع بی دانه و به روش تیزابی می باشد. ملایر به‌ عنوان دومین شهرستان استان همدان با تائید فائو شهر خوشه‌های انگور لقب دارد. عملکرد تولید انگور در جهان 10 تن در هکتار است که این رقم در کشور ما 10 تن، در استان همدان 17 تن و در شهرستان ملایر 22 تن است.

واحد های خوشه

برنامه های خوشه

حساس سازی(ضرورت)

آشنایی تولیدکنندگان و مدیران نهادها با تفکر خوشه و اهداف توسعه خوشه ای، معرفی جایگاه خوشه کشمش در کشور و همچنین ارائه نقاط ضعف و قوت و استراتژی ها و برنامه عملیاتی جهت توسعه خوشه در استان همدان

حساس سازی(دستاورد)

همسو کردن مدیران و کارشناسان نهادها در استان جهت همکاری در فرآیندهای اجرایی توسعه خوشه ای آشنایی هرچه بیشتر اعضا با هم و شناخت توانایی های موجود روشن نمودن مسیر حرکت و مشکلات موجود و آینده در مسیر صنعت کشمش و تقویت روحیه جمعی در بین تولید کنندگان

توسعه بازار(ضرورت)

بدلیل مشکلات بازار در ارائه محصول، شناسایی بازار، برند سازی، توزیع محصول و پخش فراگیر محصولات تولیدی خوشه ضرورت استراتژی توسعه بازار احساس میشود.

توسعه بازار(دستاورد)

نزدیک شدن به بازار نهایی، پیدا کردن چند بازار موازی، بازدید از نمایشگاههای مختلف با هدف توسعه بازار، حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی با هدف شناساندن و فروش محصولات خوشه و صادرات محصولات خوشه

آموزش(ضرورت)

پایین بودن سطح دانش فنی و تخصصی در بخش تولید موجب پایین آمدن بهره وری در خوشه شده و این امر موجب کاهش کیفیت و بالا رفتن قیمت تمام شده کالا گردیده است.

آموزش(دستاورد)

برانگیختن نیاز به آموزش در میان تولیدکنندگان بالا بردن دانش فنی و نگهداری و تعمیرات بالا بردن سطح آگاهی تولید کنندگان جهت تولید محصولات جدید

شبکه سازی(ضرورت)

حضور نمایندگان نهادها جهت تشکیل شورای راهبری خوشه و شبکه سازی با هدف جذب کمک های مالی و غیر مالی برای فرآیند توسعه از طریق این نهادها در فرآیند توسعه خوشه

شبکه سازی(دستاورد)

برگزاری جلسات برای شکل دهی فرآیند آموزش، انجام فعالیت های مشترک، شرکت در نمایشگاههای مشترک، خرید مواد اولیه و کار کردن در قالب اتحادیه و تعاونی

پرفروشترین برندهای صادراتی خوشه

پرفروش ترین کارخانه

کشمش

کشمش

33,000 تومان

کشمش

کشمش

33,000 تومان

کشمش

کشمش

33,000 تومان

کشمش

کشمش

33,000 تومان

کشمش

کشمش

40,000 تومان

کشمش

کشمش

33,000 تومان

کشمش

کشمش

35,000 تومان

کشمش

کشمش

35,000 تومان

کشمش

کشمش

35,000 تومان

کشمش

کشمش

33,000 تومان

کشمش

کشمش

33,000 تومان

کشمش

کشمش

33,000 تومان

کشمش

کشمش

45,000 تومان

کشمش

کشمش

45,000 تومان

کشمش

کشمش

45,000 تومان

کشمش

کشمش

50,000 تومان

کشمش

کشمش

50,000 تومان

کشمش

کشمش

50,000 تومان

کشمش

کشمش

40,000 تومان

کشمش

کشمش

40,000 تومان

کشمش

کشمش

40,000 تومان

کشمش

کشمش

45,000 تومان

کشمش

کشمش

33,000 تومان

کشمش

کشمش

40,000 تومان

کشمش

کشمش

44,000 تومان

کشمش

کشمش

40,000 تومان

کشمش

کشمش

40,000 تومان

کشمش

کشمش

40,000 تومان

کشمش

کشمش

40,000 تومان

کشمش

کشمش

4,000 تومان

آخرین اخبار خوشه

حضور واحدهای خوشه صنعتی کشمش ملایر در نمایشگاه وردفود مسکو

حضور واحدهای خوشه صنعتی کشمش ملایر در نمایشگاه وردفود مسکو

واحدهای خوشه صنعتی کشمش ملایر با حمایت های معاونت صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی در نمایشگاه مواد غذایی وردفود مسکو (پاویون اختصاصی استان همدان) حضور یافتند.

بیشتر