واحد تولیدی شبنم صحرا

حضور با سابقه طولانی در بازار های اروپایی، روسیه و اوکراین حضور در بازار های بکر صادراتی
تولید با کیفیت لازمه حضور طولانی در بازار صادراتی شرط ورود به بازار های جدید