واحد تولیدی شرکت بهتاک ملایر

تولید کننده با کیفیت کشمش تیزابی ملایر
تولید با کیفیت توسعه بازار افزایش صادرات