واحد تولیدی شرکت بین المللی اریا8000 حاتمی

شرکت خشکبار حاتمی در سال 1388توسط فردین حاتمی در شهرستان ملایر شهر انگور و کشمش تاسیس شد. این شرکت دارای پروانه بهره برداری از وزارت جهاد کشاورزی و پروانه بهداشتی ساخت از وزارت بهداشت و معاونت غذا و دارو است.
رشد و تعالی سازمانی همچنین صادرات محصول باکیفیت