واحد تولیدی اخوان 908

تولید انواع کشمش باکیفیت انگوری گلدن تیزابی آفتابی
صادرات به معتبرترین کشورهای اروپایی نتیجه محصولات با کیفیت تکنولوژی به روز اروپا تولید داخلی مرغوب