جلسه اعضای خوشه کشمش جهت حضور در نمایشگاه وردفود مسکو

جلسه اعضای خوشه کشمش جهت حضور در نمایشگاه وردفود مسکو

با پیگیری های صورت گرفته جهت اخذ غرفه و حضور قدرتمند در نمایشگاه وردفود مسکو جلسات منظمی با حضور اعضای صادر کننده کشمش برگزار گردید. در این جلسات برای مسائلی چون نفرات شرکت کننده، متراژ غرفه، طراحی کاتالوگ و کارت، طراحی غرفه، نوع محصولات ارائه شده، قیمت های محصولات ارائه شده، هزینه نمایشگاه، یارانه شرکت در نمایشگاه و ... تصمیم گیری شد. واحدهای شبنم صحرا (مختاری)، اخوان 906 (سبزیانی) و یاقوت ناب پارس (ابراهیم خانی) به نمایندگی از خوشه در نمایشگاه شرکت خواهند نمود.
جلسه هماهنگی اعضاء خوشه کشمش ملایر جهت حضور در نمایشگاه وردفود مسکو برگزار شد.