خوشه برتر کشور در سال 98

خوشه برتر کشور در سال 98

بنا بر گزارش ستاد بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و بر پایه معیارهای کارگروه معرفی، خوشه کشمش ملایر به عنوان خوشه برتر کسب و کار سال 98 برگزیده شد.
انتخاب خوشه کشمش ملایر به عنوان خوشه برتر کشور